صنایع بهداشتی ساینا

اطلاعات پایه

صنایع بهداشتی ساینا

  • تولید کننده

مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی، آرایشی و شیمیایی

تهران

http://www.sainaco.com

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

ناحیه صنعتی ابهر